Home Nieuws en Agenda Statuten Het bestuur Notulen / verslagen De Wei Fotogallerij Links Contact UPDATE 15-05-13
Dit is de officiële website van Bewonersvereniging De Wei Blauwestad te Groningen. © 2014 Bewonersvereniging De Wei Blauwestad.              Made by Data Universal
NIEUWS De Wei en omgeving: Presentatie ontwerp park Op 4 oktober gaf de landschapsarchitect een overzicht van de plannen voor het park. Jammer genoeg hadden slechts een handjevol bewoners de moeite genomen om naar het infocentrum te komen. Rechts ziet u een impressie van het beeld dat uiteindelijk moet ontstaan. De nieuwe plannen wijken in zoverre af van hetgeen in het voorjaar is gepresenteerd, dat wordt afgezien van het idee om de aanwezige bomen te verplaatsen. Een inventarisatie heeft geleerd dat de kwaliteit van de meeste bomen daarvoor te slecht is en dat het beter is ze helemaal te rooien. Het nieuwste ontwerp bestaat uit een hazelaarbos in de punt vanaf het begin van de Cantharel, twee velden met bomen en oude fruitrassen, een speelterrein en een aantal solitaire bomen met daaronder geurende heesters en bosplantsoen. Aan de hand van afbeeldingen is een indruk gegeven van de soorten die zullen worden toegepast. Onder de bomen zal het bloeiende mengsel, dat ons voor de afgelopen zomer al was beloofd, worden ingezaaid. In de ondergroei zullen informele paden worden uit gemaaid. De bomen die worden aangeplant hebben de maat 14-16, een maat die niet overdreven groot is, maar er zijn deskundigen die adviseren om geen grotere te gebruiken. Voor de fruitbomen is het nog even afwachten welke rassen in deze maat te verkrijgen zijn, omdat 14-16 voor fruitbomen al weer een vrij grote maat is. De bomen zullen op een onderlinge afstand worden geplaatst. Het bosplantsoen en de struiken zullen met een maat van 120 tot 150 cm. wel hoger zijn dan gebruikelijk. De architect gaf aan dat er naar haar verwachting 140 bomen, waarvan 21 fruitbomen, geplant gaan worden. Door aanwezigen werd hier met enige scepsis op gereageerd, omdat er in 2009 bijna 200 bomen zijn bij geplant en dat aantal viel bijna niet op. Er werd dan ook betwijfeld of met slechts 140 bomen het bovenstaande beeld kan worden gerealiseerd. Met betrekking tot de tijdsplanning werd gezegd dat men half november denkt te beginnen, hoewel weersomstandigheden hierbij natuurlijk een bepalende factor zijn. De werkzaamheden zullen dan in het voorjaar van 2012 worden afgerond.
AGENDA De Wei: 13 December 2011 Bestuur vergadert met Blauwestad organisatie 11 Januari 2012 Is er bestuur vergadering bewonersvereniging de Wei 26 Maart 2012 Algemene ledenvergadering  bewonersvereniging de Wei
UPDATE 15-05-13
Het fietspontje ‘Rietvoorn’ tussen de eilanden Hidra en Falster. Er is inmiddels een bordje aan beide zijden nabij de bedieningsinstructies geplaatst en actie tot herstel opgestart.